Polish community

Centred on the chapel of Our Lady of Westminster, Fr Henryk Halman sdp leads a pastoral initiative to the local Polish community. St. Luigi Orione had a great love for Poland and the Polish people. He would be proud to hear that this initiative has gathered momentum.

Mass is celebrated weekly on Sundays, at 11.00, in the Westminster House Chapel. If you wish to know more please contact us.

Centralny na kaplicy Matki Bożej z Westminster, ks. 
Henryk Halman sdp prowadzi duszpasterską inicjatywę dla lokalnej społeczności polskiej. Św. 
Luigi Orione miał wielką miłość do Polski i Polaków. 
Z dumą usłyszałby, że inicjatywa ta nabrała rozpędu. 
Dzień jest obchodzony co tydzień w niedziele, o godzinie 11.00, w Kaplicy Domu Westminsterskiego. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.